Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Sandra Huntjens Fotografie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Sandra Huntjens Fotografie, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Sandra Huntjens Fotografie verstrekt. Sandra Huntjens Fotografie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?

Sandra Huntjens Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch en/of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast kan Sandra Huntjens Fotografie uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens?

Sandra Huntjens Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien er een overeenkomst met u tot stand komt, worden uw gegevens gedurende meerdere jaren bewaard in het kader van de wettelijke administratieplicht. Wanneer u ons een bericht stuurt via email of via het contactformulier op onze website, kan dit bericht daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van backupprocedures en wettelijke plichten gedurende meerdere jaren kan worden bewaard.

Delen met anderen

Sandra Huntjens Fotografie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Sandra Huntjens Fotografie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Sandra Huntjens Fotografie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Sandra Huntjens Fotografie maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De informatie die op deze wijze wordt verkregen, met inbegrip van het IP-adres van uw computer, wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook de specifieke privacy-informatie van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Sandra Huntjens Fotografie te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Sandra Huntjens Fotografie heeft hier geen invloed op.

Voor het gebruik van Google Analytics heeft Sandra Huntjens Fotografie de Handleiding privacyvriendelijk instellen Google Aanlytics van de Autoriteit Persoonsgegevens gevolgd. Dit houdt ondermeer in dat Sandra Huntjens Fotografie een bewerkersovereenkomst met Google heeft afgesloten en dat wij Google geen toestemming hebben gegeven om via Sandra Huntjens Fotografie verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Tevens laten wij Google niet uw gehele IP-adres verwerken, doordat uw IP-adres deels wordt geanonimiseerd voordat dit naar de servers van Google wordt verzonden.

Gebruik van cookies

De website van Sandra Huntjens Fotografie maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden en om het gebruik van onze website te analyseren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Hoe Sandra Huntjens Fotografie en Google met deze gegevens omgaan is reeds in de vorige paragraaf aangegeven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar sandrahuntjens@ziggo.nl. Sandra Huntjens Fotografie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Sandra Huntjens Fotografie is als volgt te bereiken:
Postadres: Zandkuil 44, 6074DD Melick
Vestigingsadres: Zandkuil 44, 6074DD Melick
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 56286171
Telefoon: 06 29 13 33 55
E-mailadres: sandrahuntjens@ziggo.nl

Aanpassen Privacyverklaring

Sandra Huntjens Fotografie behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Back to top